O autorze
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiada za realizację Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej; nadzoruje przygotowanie strategii ponadregionalnych oraz wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych; zajmuje się także zadaniami o strategicznym znaczeniu, m.in. związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ICT.

Zaprogramuj swój sukces

fot. Konrad Obidziński
Posługiwanie się technologiami cyfrowymi jest jedną z kluczowych kompetencji ważnych dla budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Zmieniająca się gospodarka, a wraz z nią rynek pracy, wymagają od osób młodych z jednej strony odpowiednich umiejętności, niejako „szytych na miarę” potrzeb pracodawców, z drugiej natomiast gotowości do zmian. Osoby w wieku 15-24 lata charakteryzują się najwyższym poziomem kapitału ludzkiego – rozumianego zarówno jako zasób wiedzy, umiejętności, jak i przystosowania do zmian i kreatywności.

Są to również osoby, które w największym stopniu deklarują uczestnictwo w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Co roku dyplom z informatyki otrzymuje w Polsce ok. 14 tys. studentów. Warto podkreślić także bardzo dobre wyniki polskich informatyków na międzynarodowych konkursach, a także duże zainteresowanie zagranicznych firm rekrutacją polskich absolwentów.

Z dużą uwagą śledzę efekty Imagine Cup. Ten coroczny, międzynarodowy konkurs technologiczny organizowany przez Microsoft, jest skierowany do studentów kierunków związanych z ICT, ale nie tylko – i liczą się w nim przede wszystkim pomysły. Pomysły na ciekawą, edukacyjną grę, która ma szansę podbić serca użytkowników na całym świecie. Albo pomysły na aplikację mobilną lub urządzenie, które wykorzystując nowoczesne technologie, nauczy czegoś nowego czy pomoże niepełnosprawnym.

Wreszcie to także szansa na zaprezentowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Ale Imagine Cup to nie tylko konkurs na stworzenie produktów informatycznych. To także nauka nowoczesnego designu pozwalającego wykreować rozwiązanie atrakcyjne wizualnie dla potencjalnego użytkownika oraz umiejętności poruszania się w świecie biznesu poprzez opracowanie strategii komercjalizacji swojego produktu.


Polacy startują w Imagine Cup od 2004 roku i stanowią jedną z najbardziej licznych reprezentacji krajowych. Niejednokrotnie plasowali się w czołówce finałów światowych. W tym roku, w dniach 8-9 kwietnia, odbyły się kolejne finały krajowe zorganizowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W mojej ocenie znakomite trzy drużyny z każdej z kategorii (World Citizenship, Games i Innovations) będą reprezentować Polskę w półfinałach światowych i mają szansę odnieść międzynarodowy sukces.

Potencjał studentów kierunków informatycznych został dostrzeżony nie tylko przez sektor prywatny, ale i przez administrację. Stąd w uruchomionym właśnie unijnym Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa jest pomoc dedykowana zdolnym programistom, w tym studentom. Ich talent i wiedza zostaną wykorzystane do rozwiązywania problemów istotnych społecznie lub ważnych dla gospodarki. Osobom tym oferowane będzie wsparcie na prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań oraz coaching i mentoring z udziałem doświadczonych praktyków, zdobędą oni również umiejętności niezbędne do poruszania się w realiach biznesowych.

Przy tej okazji nie powinniśmy zapominać o start-upach - najczęściej zakładanych przez studentów i absolwentów szkół wyższych – im w funduszach unijnych poświęciliśmy również dużo uwagi, czy to w Programie Inteligentny Rozwój czy też w Programie Polska Wschodnia.
Trwa ładowanie komentarzy...